przepływomierze elektromagnetyczne
Bez kategorii

Czym jest przepływomierz elektromagnetyczny i jakie ma zastosowanie?

Pod pojęciem takim jak „przepływomierz elektromagnetyczny” kryje się specjalne urządzenie pomiarowe, które pozwala na dokonanie dokładnych pomiarów przepływu różnych mediów.

Aktualnie urządzenia takie jak przepływomierz elektromagnetyczny stosowane są bardzo często w różnego rodzaju instalacjach. Czym dokładnie jest przepływomierz elektromagnetyczny i gdzie jest on stosowany najczęściej?

Przepływomierz elektromagnetyczny – co to jest?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, przepływomierz elektromagnetyczny to urządzenie przeznaczone do przeprowadzania pomiarów. Dokładnie mierzą one prędkość przepływu medium przez konkretną powierzchnię prostopadłą do kierunku pola magnetycznego. W swoim działaniu przepływomierze elektromagnetyczne bazują na zjawisku indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Zgodnie z nim w przewodniku poruszającym się w polu magnetycznym pojawia się siła elektromotoryczna, która powiązana jest z natężeniem pola magnetycznego oraz prędkością przewodnika. Przepływomierz elektromagnetyczny jako przewodnik wykorzystuje wówczas przepływające medium, przykładowo może być to woda. Ze względu na swoją konstrukcję przepływomierz elektromagnetyczny pozwala na dokonanie pomiarów o wysokiej dokładności – są one niezależne od czynników zewnętrznych, na przykład gęstości, temperatury czy ciśnienia medium. Także nie stosuje się w nich części ruchomych, co przekłada się na ich większą niezawodność.

Gdzie stosuje się przepływomierze elektromagnetyczne?

Obecnie urządzenia pomiarowe takie jak przepływomierze elektromagnetyczne bardzo często wykorzystuje się w różnych gałęziach przemysłu. Są one używane między innymi w:

  • systemach chłodzenia i ogrzewania
  • branży spożywczej
  • przemyśle papierniczym
  • przemyśle chemicznym i farmaceutycznym
  • przemyśle maszynowym
  • przemyśle samochodowym
  • branży petrochemicznej
  • gospodarce wodno-ściekowej
  • monitorowaniu nieszczelności w rurociągach

Wobec tego przepływomierz elektromagnetyczny to uniwersalne urządzenie pomiarowe, które posiada bardzo szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach.