skaning laserowy
Budownictwo

Na czym polega skaning laserowy i gdzie jest stosowany?

Dzisiaj prowadzenie prac pomiarowych z wykorzystaniem laserów jest bardzo popularne. Znalazło ono również zastosowanie w branży architektonicznej, projektowej i budowlanej, gdzie najnowocześniejszą metodą zbierania pomiarów jest tak zwany skaning laserowy.

Czym jest skaning laserowy?

Skanowanie laserowe, inaczej skaning laserowy to metoda pomiarowa prowadzona z użyciem urządzeń laserowych. Za pomocą tej techniki można pozyskać dokładne informacje dotyczące kształtu mierzonego obiektu. Urządzenia laserowe biorące udział w tego typu pomiarach określają położenie punktów o określonych współrzędnych, aby potem tworzyć na ich podstawie chmurę punktów. Stanowi ona reprezentację mierzonego obiektu. Na jej podstawie można prowadzić dalsze prace.

Naziemny skaning laserowy

Skanowanie laserowe prowadzone jest różnymi technikami. Może być ono wykonywane z użyciem skanerów satelitarnych, lotniczych, ale również naziemnych. Naziemny skaning laserowy jest obecne najczęściej stosowaną metodą pomiarową. W skrócie określany jest ona jako TLS, czyli Terrestrial Laser Scanning. Używane są wtedy naziemne skanery, które rejestrują położenie punktów w trzech wymiarach dla współrzędnych osi X, Y oraz Z.

Kiedy stosuje się skaning laserowy?

Skanowanie laserowe posiada szerokie zastosowanie w wielu branżach. Najczęściej skaning laserowy wykorzystywany jest do prowadzenia prac pomiarowych w budownictwie oraz w architekturze. Również metoda ta używana jest w przemyśle.

Przykładowe zastosowanie skanowania laserowego:

 • prowadzenie inwentaryzacji powykonawczych
 • przygotowywanie przekrojów obiektów
 • tworzenie modeli trójwymiarowych obiektów
 • planowanie przestrzenne
 • inżynieria odwrotna
 • badania deformacji, przemieszczeń

Jakie obiekty skanuje się laserowo?

Za pomocą urządzeń do skanowania laserowego możliwe jest prowadzenie prac z różnymi obiektami – nawet tymi o dużym metrażu, bardzo skomplikowanymi, w przypadku których zastosowanie innych prac pomiarowych nie jest możliwe.

Rodzaje obiektów poddawanych pomiarom laserowym:

 • obiekty przemysłowe
 • obiekty mieszkalne
 • infrastruktura
 • obiekty offshore
 • zabytki

Oczywiście, lista ta nie wyczerpuje wszystkich możliwości, jakie daje skanowanie laserowe. To metoda uznawana za uniwersalną, która może pomóc w realizacji wielu prac pomiarowych oraz dalszych czynności – tworzeniu rzutów, modeli. Obecnie skanowanie laserowe jest prowadzone przez rosnącą liczbę firm posiadających niezbędny sprzęt do prowadzenia takich pomiarów. Z pełną ofertą usług skanowania laserowego można zapoznać się już teraz online.